Sa oled siin

Ehitus ja kinnisvara

 

Kaitseministeerium suunab ja korraldab valitsetavate maa-alade planeerimist, ehitiste projekteerimist ja ehitamist ning valitsemisala keskkonnaalast tööd.

2015. aastaks Kaitseväe taristusse planeeritud investeeringute maht on ligi
38 miljonit eurot.

Ajakohased väljaõppetingimused

  • Kaitseväe keskpolügoonil renoveeritakse ja rajatakse kokku ca 15 km kergkattega teid, samuti ehitatakse välja kaks lasketiiru ja üks granaadiviskekoht.
  • Viru jalaväepataljoni territooriumile Jõhvi rajatakse 100 m lasketiir.
  • Nursipalu harjutusväljale luuakse teeninduskeskus.
  • Kikepera harjutusväljale ehitatakse esimene laskeväli.

Miinisadamasse uus söökla

Miinisadamas asuvatele üksustele luuakse uus söökla olemasoleva muinsuskaitselise ja seni tühjalt seisnud amortiseerunud laohoone baasil.

Tankla Tapa linnakusse

Tapa linnak saab uue kaasaegse ja suurenenud vajadustele vastava tankla.

 

2014. aastal investeeriti Kaitseväe taristu arendamisse 38,3 miljonit eurot.

Tänapäevased elamistingimused väeosades

Ehitati uued kasarmud Jõhvi, Ämarisse, Võrru ja Tallinnas Miinisadamasse.

Tõikamäe radaripositsioon

Valmis Valgamaal paikneva Tõikamäe radaripositsiooni ehitus. Rajati radaritorn koos olmehoonega, garaaž, juurdepääsuteed ja teised kommunikatsioonid ning helikopteri maandumisplats.

Väljaõppetingimuste parandamine

Valmis 40 km uusi ja rekonstrueeritud teid Sirgala harjutusväljal ja Kaitseväe keskpolügoonil, samuti valmisid 600 m lasketiir ja kaks 28 meetri kõrgust vaatlustorni keskpolügoonil ning linnavõitluslinnaku I etapp Klooga harjutusväljal.

Kuperjanovi jalaväepataljoni peapääsla

Valmis Kuperjanovi jalaväepataljoni peapääsla.

 

2013. aastal investeeriti Kaitseväe taristu arendamisse 20,2 miljonit eurot.

Kaitseväe logistiline toetus paranes

Kirde kaitseringkonna Tapa tehnikapargis valmisid tehnikahoiuplats, garaažid, remondihall ja laopinnad.

Tsiatsungõlmaa poolkinnine lasketiir

Võrumaal asuv 300 m lasketiir valmis 2013. aasta algul. See on Kaitseväe lasketiirudest praegu kõige tänapäevasem. Projekteerimisel ja ehitamisel pöörati suurt tähelepanu laskjate ja ümberkaudsete elanike ohutusele. Lasketiirus on kasutusel elektrooniline sihtmärgisüsteem, mis parandab ajateenijate väljaõppe kvaliteeti ja hoiab kokku laskmisele kuluvat aega.

Männiku lahtine lasketiir

Harjumaal paiknev Männiku 600 m lasketiir valmis 2013. aasta suvel. Seal on kasutusel elektrooniline sihtmärgisüsteem.

 

Viimati uuendatud: 10. Aprill 2015